ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ купівлі-продажу техніки SMEG

Товариство з обмеженою відповідальністю «СМЕГ УКРАЇНА», в особі генерального директора Гайдука Олега Юрійовича, який діє на підставі Статуту, є суб’єктом господарської діяльності, яке відповідно до чинного законодавства України є юридичною особою, код ЄДРПОУ: 35996300, місцезнаходження якого: Україна, 08130, Київська обл., Бучанський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, вул.Петропавлівська, будинок 6, іменоване надалі - «Товариство» пропонує укласти цей Договір публічної оферти купівлі-продажу техніки SMEG (далі - Договір).

Договір публічної оферти є публічним та згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх осіб, які його укладають, а беззастережне прийняття умов якого (натиснення відповідної кнопки «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ») вважається акцептом даного Договору між сторонами та безумовно засвідчує факт його укладання.

Якщо Ви не погоджуєтесь з умовами даного Договору, будь ласка, не оформлюйте та не підтверджуйте Замовлення, не передплачуйте за Замовлення!

Якщо Вам не зрозумілі умови даного Договору, будь ласка, зверніться з Вашим питанням до нас за електронною адресою: info@smeg.ua або за телефоном +38 (044) 466 16 06.

ТЕРМІНИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ДАНОМУ ДОГОВОРІ

(1) Покупецьфізична особа – кінцевий споживач, яка є дієздатною та правоздатною і укладає даний договір публічної оферти.

(2) Продавець – ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ: 35996300.

(3) ТоварТехніка СМЕГ, придбана Покупцем на території України безпосередньо у ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА».

(4) Мережа Інтернет – всесвітня глобальна комп’ютерна мережа загального доступу.

(5) Сайт або Веб-сайтбудь-який із сайтів за адресами: https://www.smeg.ua/, https://shop.smeg.ua/ як сукупність Веб-сторінок, доступних у Мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією.

(6) Веб-сторінка – інформаційний ресурс доступний в Мережі Інтернет, який можна переглянути у веб-браузері.

(7) Договір публічної оферти купівлі-продажу техніки SMEG (або «цей Договір») – цей публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://www.smeg.ua/, https://shop.smeg.ua/.

Даний Договір передбачає пропозицію роздрібного продажу Товару на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, відеороліках, тощо за допомогою Мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром, тобто укладення договору здійснюється дистанційним способом.

(8) Інтернет-магазин – сайт Продавця, створений, у тому числі для укладення договору публічної оферти купівлі-продажу техніки SMEG.

(9) Замовлення – процедура вибору Покупцем певного виду товару з переліку Товарів, розміщених на Сайті, з метою придбання Товару.

(10) Попереднє замовлення - замовлення Товару, якого немає на складі Продавця, але Продавець, отримавши згоду Покупця (яка надається через оформлення попереднього замовлення та/або замовлення), забезпечує доставку обраного Покупцем Товару.

(11) Гарантійний строкстрок гарантії на Товар, що надається ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» у разі придбання техніки SMEG.

(12) База персональних даних іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотеки персональних даних.

(13) Володілець персональних даних фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

(14) Згода суб’єкта персональних даних добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.

(15) Обробка персональних даних будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Договір публічної оферти є публічним та згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх осіб, які його укладають, беззастережне прийняття умов якого (натиснення відповідної кнопки «Оформити замовлення») вважається акцептом даного Договору між сторонами та безумовно засвідчує факт його укладання.
 2. Усі умови Договору, викладені в даному Договорі (публічній оферті), вважаються обов’язковими для Сторін.
 3. Перед прийняттям пропозиції щодо укладення Договору та початком виконання умов даного Договору, Покупець в обов'язковому порядку зобов'язаний ознайомитись з його умовами.
 4. Договір укладається шляхом акцепту (прийняття) Покупцем усіх його умов, без підпису письмового примірника сторонами. Даний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами у письмовому вигляді.
 5. Клієнт, який вчинив дії щодо акцепту умов даного Договору вважається ознайомленим з ним та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору, усвідомлює значення своїх дій.
 6. В тому випадку, якщо Покупець виявить бажання укласти даний Договір у вигляді письмового документу, Покупець зобов’язаний протягом двох днів з моменту придбання Товару звернутись до Продавця із відповідною вимогою, після чого Продавець надає Покупцю договір у формі письмового документа, який підписується Сторонами та один примірник якого, в обов’язковому порядку, залишається у Продавця.
 7. Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ», та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.


Розділ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. За умовами даного договору Продавцем пропонується Покупцю придбання в Інтернет-магазині Товару шляхом здійснення замовлення на нього, що передбачає послідовний перехід Покупця в Інтернет-магазині за такими кроками:
  1. Покупець обирає Товар, який має намір придбати (в т.ч. за типом, видом, розміром, кольором, тощо).
  2. Покупець уважно ознайомлюється з характеристиками та описом Товару, які розміщені на Сайті в розділі Товару, який обирає Покупець.
  3. Покупець натискає кнопку «Купити online», якщо придбання Товару здійснюється через Сайт https://www.smeg.ua/, після чого здійснюється перехід на Сайт https://shop.smeg.ua/ або натискає кнопку «Купити», якщо придбання товару здійснюється через Сайт https://shop.smeg.ua/. Обраний товар переноситься до розділу віртуальний «Кошик».
  4. Обравши необхідну кількість Товарів, Покупець переходить до розділу віртуальний «Кошик» та натискає кнопку «Продовжити замовлення».
  5. Покупець уважно заповнює поля, що представлені на Сайті, після чого натискає кнопку «Оформити замовлення».
 2. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання даного Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.


Розділ 3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 1. Покупцем самостійно визначається ціна кожного окремого Товару яка зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту. Ціна Товару, до моменту його придбання Покупцем, може в будь-який момент бути зміненою Продавцем в односторонньому порядку.
 2. Ціна цього Договору визначається Сторонами шляхом додавання цін усіх обраних Покупцем Товарів, які поміщено у віртуальний «Кошик» та ціни доставки, якщо така входить у вартість замовлення.
 3. Сторони узгодили, що вартість доставки замовлення може змінюватись в будь-який момент, оскільки Продавець не є провайдером послуг з доставки вантажів. У зв'язку із чим збільшується загальна вартість замовлення та Покупець до моменту відправлення Товару зобов’язаний здійснити доплату різниці між оплаченою Покупцем сумою доставки та сумою на яку збільшилась вартість доставлення Товару.
 4. Оплата Товару може бути здійснена Покупцем наступним чином:
  1. Здійснення Покупцем оплати за Товар на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує Замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% попередньої оплати).
  2. Накладеним платежем під час отримання замовленого Товару у відповідному представництві служби доставки.
  3. Під час отримання замовленого товару в шоу-румі ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» за допомогою будь-якого типу платіжної картки (Visa, Mastercard, Maestro або будь-якою іншою карткою, яка підтримується банком Продавця).
  4. Будь-яким іншим визначеним Сторонами способом.
   УВАГА! Сторони узгодили, що при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливим є стягування додаткової комісії емітентом цієї картки.
 5. Кошти за Товар вважаються сплаченими з моменту їх зарахування на поточний рахунок Продавця.


Розділ 4. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРІВ

 1. Покупець отримує Товар особисто або за допомогою сервісів служб доставки, з якими співпрацює Продавець.
 2. Якщо Покупець бажає отримати Товари особисто або за допомогою сервісів служб доставки то під час здійснення замовлення Покупцем обирається відповідна опція на сторінці Веб-сайту «Оформлення замовлення».
  УВАГА! Покупець має можливість обрати ту чи іншу службу доставки виключно, якщо така опція передбачена на Сайті Продавця. Покупець не має право обирати службу доставки Товару, яка не вказана на Сайті Продавця.
 3. Обираючи спосіб доставки Товару за допомогою сервісів служб доставки, Покупець беззаперечно погоджується з правилами перевезення вантажів, які встановлені такими компаніями-перевізниками (службами доставки).
 4. Факт отримання Товару та відсутність претензій Покупця до якості Товару, який доставляється за допомогою сервісів служб доставки, Покупець підтверджує власним підписом у товаро-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника (служби доставки), видатковій накладній або іншому документі, що надається службою доставки при отриманні Товару.
 5. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем під час оформлення замовлення або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин, Товар повертається Продавцеві. В цьому випадку оплата за послуги сервісу служби доставки вираховується із суми, перерахованої Покупцем за Товар та доставку. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його листа, відправленого на адресу електронної пошти Продавця, вказаної Продавцем на Веб-сайті із зазначенням поточного рахунку, на який повинні бути повернуті грошові кошти.
 6. Зі своєї сторони Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику (службі доставки) у кількості, зазначеній і оплаченій Покупцем, в комплектності згідно з супровідними документами на Товар та в належному (робочому) стані.


Розділ 5. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

 1. Враховуючи положення ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін Товару із врахуванням положень законодавства про підстави та перелік Товарів, що не підлягають обміну (поверненню).
 2. Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром, або відтворений на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-код, що дає змогу споживачеві здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться, або надісланий електронний розрахунковий документ на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти.
 3. У зв’язку із чим Сторони узгодили, що Товар належної якості підлягає поверненню за умови одночасної наявності наступних факторів:
  1. Товар не задовольнив Покупця за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром, або з інших причин не може бути використаний за призначенням.
  2. Товар не вводився в експлуатацію (не використовувався).
  3. Товар має повний заводський комплект.
  4. Збережено товарний вигляд Товару, споживчі властивості, пломби, ярлики, тощо.
  5. На Товарі відсутні механічні пошкодження.
  6. Товар має неушкоджену заводську упаковку, та неушкоджені заводські шильди на упаковці.
 4. Отримавши від Покупця Товар Продавець перевіряє його:
  1. на наявність механічних пошкоджень,
  2. на предмет його використання, збереження його товарного вигляду, збереження пломб, ярликів, шильдів та ін.,
  3. упаковку на наявність механічних пошкоджень (упаковка має бути не ушкоджена, заводські шильди на упаковці повинні бути збережені),
  4. на наявність усіх без винятку супровідних документів.
 5. У разі встановлення Продавцем наявності механічних пошкоджень Товару, факту використання Товару, пошкоджень упаковки або відсутність будь-якого із супровідних документів, Повернення Товару не відбувається, а Товар повертається Покупцю.
 6. Сторони узгодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаних в п. 5.3. даного Договору, Товар вважається отриманим Покупцем у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності.
 7. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:
  1. пропорційного зменшення ціни;
  2. безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
  3. відшкодування витрат на усунення недоліків товару.
 8. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару Покупець має право, протягом встановленого гарантійного строку, за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:
  1. розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
  2. вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.
 9. У разі виявлення Покупцем, в межах гарантійного строку, недоліків Товару, Покупець зобов’язаний доставити його до будь-якого і з сервісних центрів, вказаних Продавцем в супровідній документації на Товар.
 10. Доставка Товару до сервісного центру вагою до 5 (п’яти) кілограм здійснюється Покупцем самостійно.
 11. У тому випадку, якщо вага Товару складає більше 5 (п’яти) кілограмів, доставка Товару до сервісного центру здійснюється силами та засобами Продавця. В такому випадку, подання та оформлення заявки Покупцем здійснюється шляхом звернення до Продавця за телефоном __________________________.
 12. УВАГА! Сторони узгодили, що Продавцем не здійснюється деінсталяція та інсталяція Товару з метою доставлення Товару до сервісного центру. Деінсталяція та інсталяція Товару здійснюється Покупцем самостійно та за його кошти.
 13. УВАГА! Термін гарантійного ремонту Товару складає 21 (двадцять один) календарний день з дня, що є наступним за днем доставки Товару до сервісного центру. Проте, зважаючи на те, що виробником техніки SMEG є Компанія «СМЕГ С.п.А.» Італія («SMEG S.p.A.»), та зважаючи на можливу необхідність гарантійного ремонту безпосередньо Італійськими майстрами, термін гарантійного ремонту може бути збільшений Продавцем на невизначену кількість днів. В такому випадку, Продавець не є таким, що порушує будь-які строки здійснення гарантійного ремонту як встановлені в даному договорі, так і в нормах чинного законодавства України.
 14. У випадку, якщо здійснення гарантійного ремонту у зазначений вище строк/термін є неможливим через відсутність необхідних деталей, комплектуючих та/або складність робіт, строк/термін здійснення гарантійного ремонту може бути на розсуд Продавця продовжений до повного їх виконання.


Розділ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. Сторони Договору несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання його умов в порядку передбаченому умовами даного Договору або нормами чинного законодавства України.


Розділ 7. ФОРС-МАЖОР

 1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов даного Договору у випадку Форс-мажорних обставин, що, як обґрунтовано вважається, не залежать від Сторін і безпосередньо позначаються на Сторонах даного Договору.
 2. Обставини Форс-мажору включають, серед іншого, локдаун, карантин, війну, військові дії, збройні конфлікти, дії та акти органів законодавчої, виконавчої або судової влади, що унеможливлюють або ускладнюють діяльність Сторін, природних явищ, як то: підтоплення, затоплення, в наслідок дощової зливи, сильні пориви вітру, землетрус, епідемію та інше, несанкціоноване та планове відключення електроенергії, (надалі – «Форс-Мажор»), які Сторона, що перебуває під їх впливом, не могла ані передбачити на дату укладення Договору, ані запобігти розумними діями.
 3. Постраждала від Форс-Мажорної обставини Сторона протягом 3 (трьох) днів з дня, коли їй стало відомо про обставини Форс-Мажору, повідомляє іншу Сторону в письмовій формі про початок і припинення такої обставини.
 4. Сторона, яка постраждала від обставин Форс-Мажору, підтверджує наслідки такої обставини відповідно до чинного законодавства України.

Розділ 8. РОЗГЛЯД СПІРНИХ ПИТАНЬ

 1. Всі суперечки, що виникатимуть між Сторонами при виконанні умов даного договору, будуть вирішуються шляхом переговорів, а в тому випадку, якщо Сторонами не буде досягнуто згоди чи консенсусу – передаватимуться на розгляд компетентного суду в порядку, передбаченому нормами чинного законодавства України.

Розділ 9. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

 1. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Покупців шляхом його розміщення (оприлюднення) на офіційних Веб-сайтах Продавця https://www.smeg.ua/, https://shop.smeg.ua/ (постійно доступний для ознайомлення).
 2. Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ», та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.
 3. Будь-які зміни до Договору можуть вноситись з ініціативи Продавця.


Розділ 10. ІНШІ УМОВИ

 1. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання Продавцем зобов’язань за даним договором, надсилання рекламних повідомлень тощо).
 2. Укладенням (акцептуванням) цього договору Покупець надає Продавцю право на здійснення СМС інформування до того моменту, поки Покупець не відмовиться від такого.

Розділ 11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

 1. Укладенням (акцептуванням) цього Договору, оформленням замовлення Покупець добровільно надає свою згоду на збір та обробку Продавцем його власних персональних даних з наступною метою: з метою реалізації визначених законодавством прав та обов’язків продавця та покупця у сфері торгівлі побутовою технікою або будь-якими іншими непродовольчими товарами, які реалізуються Товариством під брендом «SMEG».
  Зокрема, Дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту, здійснення СМС інформування.
  Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцю мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms (СМС)-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.


Розділ 12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ПОКУПЦЯ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «СМЕГ УКРАЇНА»

Код ЄДРПОУ 35996300
Місцезнаходження: Україна, 08130, Київська обл., Бучанський р-н,
село Петропавлівська Борщагівка, вул.Петропавлівська, будинок 6,
ТЦ «4ROOM»
Свід.платника ПДВ100161879
ІПН 359963026518